Rainbow page separator

Ve škole po nástavbě plánují další učebny a novou tělocvičnu

Neděle, 26. Prosinec 2021

Nové Veselí / Zhotovení studie na přístavbu základní školy z důvodu realizace přístavby učeben a tělocvičny schválili novoveselští zastupitelé. Záměr spěje k dalšímu zkvalitnění výuky ve spádovém školním zařízení, přičemž v letošním roce byla dokončena nástavba objektu v rámci modernizace. Tím došlo k vybudování dvou nových tříd, přičemž cena se vyšplhala na více než šest milionů korun bez DPH. Se stavební akcí souvisí rovněž zateplení stěn a podlahy půdních prostorů školy přímo navazujících na novou přístavbu. Tato investice byla vyčíslena na přibližně 143 tisíc korun.
Do základní školy v centru Nového Veselí coby spádového zařízení jezdí i školáci z okolních obcí, které se podílejí na financování nákladů na provoz.