Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, školské, rady
Rainbow page separator

Ve školských radách budou také městští radní

Pondělí, 14. listopadu 2011

Základní škola Komenského 6 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou/ Žďárští městští radní se zabývali problematikou školských rad na jednotlivých základních školách ve Žďáře nad Sázavou. Každé toho vzdělávací zařízení má totiž šestičlennou školskou radu, která je volena na celkem tři roky. Toto období nyní končí a je tedy třeba sestavit nové složení. V radě je dvěma osobami zastoupena škola a její zaměstnanci, dva zástupci poté vzejdou také z řad rodičů žáků a dvě pověřené osoby nominuje do školské rady také město. Doposud se jednalo pouze o úřednice odboru školství kultury a sportu, nyní ale jedno místo obsadí nově zástupce městské rady.

„Domníváme se, že by zřizovatel základních škol měl mít přehled o tom, co se v těchto zařízeních děje a čím se členové školské rady zabývají,“ vyjádřil se 2. žďárský místostarosta Ladislav Bárta, který s uvedeným návrhem přišel. Ten bude okresní město zastupovat v Základní škole Palachova a Švermova. Druhou nominovanou radní je Jana Svobodová, jež bude mít na starosti obě základní školy nacházející se v Komenského ulici.
Členové školské rady se scházejí vždy několikrát do roka a řeší aktuální problémy a rozhodnutí „základky“. „Jedná se například o vzdělávací programy, výroční zprávy, řád školy a podobně,“ vyjmenoval Ladislav Bárta.