Rainbow page separator

Ve Škrdlovicích prodávají parcely za 950 korun za metr

Sobota, 3. Březen 2018

Škrdlovice / Do 13. března přijímají ve Škrdlovicích žádosti o parcely na výstavbu rodinných domků. Jedná se o celkem třináct pozemků o výměře od 725 do 920 metrů čtverečních. Pořadí výběru parcely bude losováno z vybraných uchazečů. Všichni zájemci o koupi pozemku musí pro zařazení do slosování složit zálohu ve výši deset tisíc korun s tím, že tato bude započítána do kupní ceny stavební parcely. V případě, že finanční částka bude započítána jako záloha a zájemce si pozemek nevybere, od jeho koupě odstoupí, anebo po schválení převodu v zastupitelstvu či na základě výzvy zaslané obci se ve lhůtě nedostaví k podpisu dohody o uzavření budoucí kupní smlouvy, případně ji nepodepíše, záloha nebude vrácena a započte se do nákladů spojených s losováním a projednáním prodeje. Cena parcely se skládá z podílu nákladů na zainvestování inženýrských sítí a ostatních nákladů na pořízení pozemků, přičemž k její ceně bude připočtena DPH. Cena je tak stanovena jako násobek taxy ve výši 950 korun za metr čtvereční krát rozloha příslušného pozemku.