Rainbow page separator

Ve Škrdlovicích svezou nebezpečný odpad

Neděle, 18. Květen 2014

Škrdlovice / V pondělí 19. května se mohou obyvatelé Škrdlovic zbavit nebezpečného odpadu. Žďárská firma ODAS v obci provede mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Odvozové soupravy budou přistaveny od 16.30 do 16.45 hodin před tamním obecním úřadem.
„Žádáme obyvatele, aby nebezpečný odpad sváželi v tomto termínu a odevzdávali ho přímo pracovníkům firmy na odvozové soupravy. Není přípustné, aby byl odpad shromažďován na veřejném prostranství před obecním úřadem,“ upřesnil škrdlovický starosta Ivan Hořínek.
Co se týče vybíraného odpadu, lidé mohou odevzdat například staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými látkami, olejové filtry, mořidla či spreje. Svoz zahrnuje i lednice, televize a jiný elektroodpad a nefunkční elektrozařízení.

Foto: pixmac.cz