Rainbow page separator

Ve Šlakhamru (se) budou návštěvníci měřit a vážit

Pondělí, 27. července 2015

Šlakhamr Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou / Další akce pro veřejnost se v sobotu 1. srpna uskuteční v pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torách technické památky Šlakhamr. Ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tokrát s podtitulem Jak (se) lidé vážili a měřili. Program se bude konat v době od 10 do 17 hodin, zváni jsou zejména rodiče s dětmi, na které čekají zábavná a naučná stanoviště. Připraveny budou také oblíbené ukázky práce kovářů. „Budeme si povídat o mírách běžných, ale také specifických. Srovnáme, jak [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bývalo kdysi dávno, kdy se měřilo na lokte, střevíce nebo žejdlíky, a ty[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to míry byly jiné měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to od města, a dnes, kdy je mezinárodní metrická soustava,“ uvedla Veronika Šinderbalová z oddělení komunikace a marketingu Technického muzea v Brně, které památku spravuje.
Hamerský Šlakhamr fungoval do 17. s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toletí, kdy už je zmiňován pouze jako tvrz s mlýnem. Předpokládá se tedy, že mlýn vznikl v bezprostřední blízkosti zaniklého hamru a využil jeho vodní náhon. Jako mlýn fungoval až do druhé svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové války, kdy byl v držení rodiny Brdíčků. Od nich pak objekt získalo Technické muzeum v Brně, které v něm po rekonstrukci otevřelo v roce 2011 expozici hamernictví. „Jádrem prohlídky je plně funkční hamernické zařízení, které bylo do Šlakhamru převezeno ze Zíkova hamru v Podhůří u Nepomuku. Z technických důvodů však není možné vidět hamr v provozu při běžných prohlídkách. Pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to se tam konají speciální akce, při kterých památka opět ožívá. Přijíždějí kováři, kteří po celý den návštěvníkům ukazují a vysvětlují, jak hamr fungoval. Vidět obří kladivo v provozu je velkým zážitkem pro malé i velké, práce na něm je pak zážitkem i pro samotné kováře, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože podobných funkčních zařízení je v republice pouze několik,“ dodala Šinderbalová.