Rainbow page separator

Ve Sněžném apelují na správné třídění domovního odpadu

Pondělí, 3. Duben 2017

Tašky na třídění odpadu

Sněžné / Každý týden se bude i nadále svážet pevný domovní odpad ve Sněžném. Na základě cenových nabídek tamní radní rozhodovali, zda svoz zajistit jednou za čtrnáct dní celoročně, anebo v zimě jednou týdně a v létě jednou za 14 dnů. „Rada s ohledem na poměrně malý rozdíl v cenách svozu jednou týdně a kombinovaného doporučila zastupitelstvu ponechat svoz pevného domovního odpadu v současném režimu, tedy každý týden,“ sdělila starostka Sněžného Anna Havlíková.
Ve Sněžném budou letos opět rozmístěny velkoobjemové kontejnerů na bioodpad, a to na stejných místech jako v loňském roce. „Žádáme občany o důsledné oddělování odpadů, které je možné do těchto kontejnerů umisťovat, od těch, jež tam nepatří, ale dají se odevzdat ve sběrném dvoře. Odvoz kontejnerů na bioodpad, které jsou správně vytříděné, máme včetně uložení odpadů zdarma. Pokud se v nich však nachází i odpad, který tam nepatří, je třeba ho vytřídit, a pak by nám bylo účtováno nejen roztřídění, ale také uložení odpadů z celého kontejneru,“ dodala starostka.