Rainbow page separator

Ve Sněžném dokončili protipovodňová opatření

Úterý, 24. Září 2013

Sněžné / U konce jsou protipovodňová opatření, která byla v minulých letech budována ve Sněžném. Rozsáhlá stavební akce podpořená státní dotací zahrnovala úpravy proti velké vodě u kaskády tamních rybníků. Vyšla na dvaadvacet milionů korun, z toho čtyři pětiny pokrývá státní dotace, na zbytek potřebných peněz si městys musel vzít úvěr. 
Kromě rybníků a vodního toku ve Sněžném došlo v rámci protipovodňových opatření ještě k úpravě dalších dvou vodních ploch v místní části Sněžného Krátká a náhonu v místní části Vříšť. Většina opravovaných hrází už propouštěla vodu, některé z nich dokonce na několika místech. Při prudkém vzedmutí hladiny při trvalých deštích, případně při jarním tání bez odstranění poškozených míst a následném zhutnění hrází hrozilo jejich protržení.