Žďár nad Sázavou, Sněžné, aktuality
Rainbow page separator

Ve Sněžném nechají vybudovat vrty i chodník

Středa, 25. Září 2013

Sněžné / Mezi dotací podpořené akce se zařadily práce na vybudování dvou nových vrtů pro posílení zásobování Sněžného vodou. Každý z nich bude o hloubce osmdesát metrů a díky jim budou posíleny místní zdroje tak, aby byl zajištěn dostatek vody i v období sucha a při poruchách vodovodní sítě.
Dotační peníze podpořily rovněž první etapu výstavby chodníku ve Sněžném, takže tento měsíc začínají stavební práce v úseku od křižovatky u hasičské zbrojnice směrem k lokalitě Šamikovice v délce sto metrů.
Dotační příspěvek podpoří i vybudování nového přírodního hřiště mateřské školky u budovy základní školy a rekonstrukci obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. V současné době jsou administrativně zpracovávána výběrová řízení na obě investiční akce.