Rainbow page separator

Ve Sněžném opět plní vánoční přání dětem z dětského domova

Neděle, 16. Říjen 2016

Vánoční dárek

Sněžné / I v letošním roce pořádá Sněžné společně s Klubem seniorů Sněženska a Klubem přátel umění Vysočiny charitativní vánoční sbírku pro děti z dětského domova v Rovečném. Už nyní je možné postupně plnit jejích přáníčka, která lze najít na webových stránkách www.snezne.cz. Stačí si vybrat přání, anebo třeba jenom jeho část, které ještě není označené, a jeho splnění předem nahlásit úřadu městyse Sněžné na telefonním čísle 566 664 300, anebo prostřednictvím e-mailové adresy obec@snezne.cz. Splněné přání bude poté na webu označeno zelenou barvou a zakoupený dárek může dárce přinést buď do sněženského úřadu, případně do Cukrárny Sněžné.
Celoročně je možné na děti z dětského domova přispět libovolnou částkou do pokladničky, která je umístěná v cukrárně – tyto finanční příspěvky se použijí na dokoupení nesplněných dětských přání.