Rainbow page separator

Ve Sněžném plánují nové chodníky, zadali přípravu projektu

Úterý, 29. Září 2020

Sněžné

Sněžné / Projektovou dokumentaci na vybudování chodníků v centru městyse nechali vypracovat ve Sněžném. Vysoký zájem o komunikace pro pěší, a to zejména ve směru k Novému Městu, vyplynul z průzkumu, kdy se obyvatelé Sněžného i jeho místních částí vyjadřovali k různým zvažovaným investicím a projektům. Zpracování projektové dokumentace, která vyjde na pětaosmdesát tisíc korun, zahrne návrh řešení chodníků z centra ve směrech k Novému Městu na Moravě a ke Žďáru nad Sázavou.
Další komunikací pro pěší, na jejíž vybudování nechali zástupci Sněžného vypracovat projekt, je chodník z centra k budově základní a mateřské školy. V tomto případě projektová dokumentace bude stát necelých šestnáct tisíc korun. Předpokládaným termínem realizace stavby jsou letní měsíce příštího roku s tím, že městys na akci využije krajskou dotaci z Fondu Vysočiny.