Rainbow page separator

Ve Sněžném projednají, jak by mělo vypadat centrum městyse

Čtvrtek, 25. ledna 2018

Sněžné

Sněžné / Veřejné projednání čeká urbanistickou koncepci řešení centrálního prostoru ve Sněžném. Rozhodli o tom tamní zastupitelé. Cílem návrhu je vytvořit důstojné centrum městyse, které se stane živým a reprezentativním místem pro kulturně společenské akce i pro odpočinek. Zároveň studie počítá s menšími zásahy v celém městečku, které přispějí k jeho lepšímu využívání obyvateli.
Jako silný prvek městyse studie uvádí evangelický kostel, který však z centra kryjí vysoké jehličnaté stromy. Dále pak jde o rybníky, jež by mohly po vylepšení sloužit k rekreaci obyvatel, a také velké množství průchodů a pěšin v městysi, přičemž ne všechny jsou udržovány a tedy plně využívány chodci.
Jako slabá stránka byla naopak vyhodnocena doprava včetně současného uspořádání parkovacích míst a otáčení autobusů, budova školy, která se výškou liší od okolní zástavby, případně prodejna Jednoty, jež nedodržuje uliční linii a narušuje tvar náměstí.