Sněžné, snezne, aktuality, příspěvky
Rainbow page separator

Ve Sněžném rozdělili příspěvky

Úterý, 21. Květen 2013

Sněžné / Žádosti tamních organizací o finanční příspěvky schválili sněženští zastupitelé.Podporu ve výši deset tisíc korun tak získá evangelický farní sbor na opravu kostelních hodin a přípravu adventního koncertu a dvacet tisíc na stavební studii fary. Římskokatolická církev zase dostane třicet tisíc, které budou použity na opravu fary.

Klub přátel umělců Sněženska zastupitelé Sněžného podpořili pětatřiceti tisíci korunami, jež jsou určeny na přípravu jarmarku v rámci Kulturního víkendu Sněženska.

Tělocvičná jednota Sokol Sněžné obdrží z obecní kasy na novou sadu fotbalových dresů a provoz klubu finanční podporu ve výši třicet tisíc korun.

Dvacet tisíc korun bylo zastupiteli Sněžného „přiklepnuto“ škole a školce na odměny vedoucích zájmových kroužků, deset tisíc podpoří soubor Brepty.