Rainbow page separator

Ve Sněžném se chtějí zaměřit na opravu cest i nové chodníky

Pondělí, 3. ledna 2022

Sněžné / K obnově obecních cest se rozhodli ve Sněžném. Nejdříve prošla opravou lesní cesta v lokalitě Horní Planec, která slouží zejména k obslužnosti lesů, nicméně nyní ji mohou pohodlně využívat také turisté a cykloturisté mířící k Milovům nebo Blatinám coby alternativu trasy vedoucí po rušné silnici. Následně se v městysi chtějí zaměřit i na další cesty do okolních osad. V souvislosti s žádostmi o jejich obnovu pocházejícími od obyvatel či rekreantů vznikne seznam, který posoudí zastupitelé a současně vyberou akce vhodné k realizaci i jejich pořadí.
Přímo ve Sněžném se počítá s novými komunikacemi pro pěší, konkrétně od středu obce ve směru k Novému Městu i ke Žďáru. O finanční podporu na výstavbu chodníků městys požádá Státní fond dopravní infrastruktury. Nové chodníky by měly rovněž vyřešit nepřehlednou situaci před školou a školkou, usměrnit provoz v centru i umožnit vznik několika parkovacích stání a nového místa pro bezpečné přecházení vozovky.