Rainbow page separator

Ve Sněžném uvažují o revitalizaci koupaliště

Pondělí, 23. Březen 2015

Sněžné

Sněžné / Poptávku na vyhotovení studie zaměřené na revitalizaci prostoru koupaliště zadali ve Sněžném. Mapové podklady jsou k vyzvednutí v úřadu městyse, nebo na vyžádání do poloviny dubna, návrhy je třeba do úřadu doručit do 29. května.
Návrh by měl podle zadání obsahovat inventarizaci dřevin v lokalitě a jejich dendrologický průzkum, napojení místa na dopravní infrastrukturu v městečku, vytvoření sítě chodníků pro pěší, vznik travnaté pláže u vodní plochy, rozmístění drobného mobiliáře a chybět by nemělo ani hřiště pro plážový volejbal.
V rámci revitalizace koupaliště má být počítáno i s vytvořením klidové zóny pro maminky s dětmi, prostorem pro umístění dvou venkovních fitness strojů a rovněž vznikem parkovacích míst podél komunikace. Jako součást záměru městys požaduje také odhad investičních nákladů a vypracování žádosti o příspěvek z dotačního titulu.