Sněžné, chodník
Rainbow page separator

Ve Sněžném vybudují nové chodníky

Středa, 14. Květen 2014

Chodník

Sněžné / Nových chodníků se dočkají lidé ve Sněžném; na akci již bylo vydáno stavební povolení. Nové komunikace pro pěší budou navazovat na již existující úseky chodníků, které budou opraveny. Šířka nových chodníků se bude pohybovat od půldruhého do tří a půl metru podle toho, jak jsou navrženy a na jakém se budou nacházet místě. Jejich povrch bude tvořen zámkovou dlažbou.
Součástí výstavby se stane i výměna stávajících silničních obrubníků v některých místech a rovněž dojde k osazení nových dešťových vpustí na současnou dešťovou kanalizaci. Termín dokončení výstavby chodníků je 30. září 2015.
Na vybudování části komunikací pro pěší se v loňském roce Sněžnému podařilo zajistit příspěvek z Programu obnovy venkova ve výši 109 tisíc korun, přičemž o další vhodné dotace se v souvislosti s výstavbou chodníků plánuje ucházet.