Rainbow page separator

Ve speciálním obleku zdraví lidé zjistí, jak se cítí nemohoucí

Pátek, 27. září 2019

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / K takzvanému Papučovému dni, který je součástí říjnového celostátního Týdne pro mobilní hospice, se opět připojí Domácí hospic Vysočina se sídlem v Novém Městě na Moravě. V pondělí 7. října si lidé v ČR berou všude s sebou papuče jako symbol domova ve smyslu podpory domácí hospicové péče, přičemž o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom dávají vědět na sociálních sítích. Domácí hospic ovšem připravuje i další akce. Ve středu 9. října se od 9 do 12 hodin v novoměstském kulturním domě odehraje interaktivní dopoledne pro školy, školky i veřejnost. Silným zážitkem může být kupříkladu vyzkoušení „geron[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toobleku“, který zdravému člověku přiblíží pocity nemohoucího, zcela odkázaného na pomoc jiných lidí. Návštěvníci si při akci mohou také nechat změřit tlak, seznámit se s činností hospice nebo se podívat na ukázky canisterapie. Pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor bude i pro prezentaci a ochutnávky různých výživových preparátů, Domácí hospic Vysočina program připravuje ve spolupráci s novoměstskou nemocnicí. Odpolední blok bude pak věnovaný setkání odborníků. Následující den, tedy ve čtvrtek 10. října, proběhne den otevřených dveří Domácího hospice Vysočina, kdy si zájemci mohou v době od 9 do 15 hodin prohlédnout jeho zázemí na Vratislavově náměstí 115.
Na aktivity novoměstského Týdne pro mobilní hospice o něco později svým počinem naváží i Ochotníci z Novoměstska, kteří v neděli 20. října od 18 hodin v novoměstském kulturním domě sehrají divadelní představení Dívka na koštěti. Výtěžek ze vstupného půjde ve prospěch Domácího hospice Vysočina na rozvoj dětské paliativní péče.