Rainbow page separator

Ve Svratce čekají na příslib dotace, jasno budou mít v září

Pondělí, 3. Srpen 2020

Svratka / V září budou ve Svratce vědět, zda byli úspěšní se svojí žádostí o dotační podporu ve výši více než třiadvacet milionů korun na revitalizaci rybníka Svratka. O peníze město žádalo opakovaně. „Pokud se naše přání stane skutečností, zahájíme akci v březnu 2021 s předpokládaným ukončením do konce května 2022. Kolaudační řízení by tak mělo být dokončeno nejpozději do konce roku 2022. V průběhu patnácti měsíců by se mělo uskutečnit jak samotné odbahnění rybníka, tak i vybudování obtokového koryta, ostrova ve vodní ploše, dosypání koruny hráze, vytvoření litorální zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází a celková oprava vakové a hradicí konstrukce, která je již více jak dvacet let za svojí životností,“ popsal starosta Svratky František Mládek. Za předpokladu, že Svrateckým bude dotace „přiklepnuta“, revitalizace ve své podstatě začne už letos na podzim vypuštěním rybníka a slovením jeho rybí osádky.
Úpravy bezmála čtyřhektarové vodní nádrže pod svrateckým koupalištěm, která byla na řece Svratce vybudována v letech 1973 až 1983, mají mimo jiné zlepšit hospodaření s vodou. Například zajistit bezpečné převedení zvýšených a povodňových průtoků, vylepšit akumulační schopnosti území či zadržení vody v krajině.