Rainbow page separator

Ve Svratce lidem na jaře vymění kontejnery na bioodpad za nové

Čtvrtek, 11. Únor 2016

Svratka / Výměna domovních kontejnerů na bioodpad z domácností a zahrad se na jaře uskuteční ve Svratce. „Tyto kontejnery – hnědé popelnice jsou zapůjčeny od svozové firmy ODAS. Zápůjčka byla pouze na pět let od prvního svozu, a proto je velmi dobré, že se nám podařilo v loňském roce získat pět set kusů těchto nádob v rámci dotace,“ informoval starosta Svratky František Mládek.
První letošní svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu bude uskutečněn ještě z původních hnědých popelnic, poté je jejich uživatelé musí vyčistit a připravit k odevzdání.
„Výměna bude blesková akce, kterou vyhlásíme rozhlasem i prostřednictvím našeho sms infokanálu, aby lidé nebyli omezeni v dalším třídění a skladování,“ doplnil starosta s tím, že domácnosti, které mají zapůjčeny dva kontejnery, opět získají dva, přičemž dojde k sepsání nových smluv o výpůjčce nádob.