Rainbow page separator

Ve Svratce připravují revitalizaci rybníka, požádají o dotaci

Středa, 6. Červen 2018

Svratka / Žádost o dotaci na rekonstrukci rybníka, jejíž součástí bude výměna vakového jezu, oprava hradicí konstrukce a betonových prvků, výstavba dělicí hrázky a obtokového ramene a rovněž odbahnění nádrže, hodlají podat ve Svratce. „Na rybník o velikosti cca 3,85 hektaru je stanovena výše rozpočtu na odbahnění i výměnu vakového jezu ve výši 9,6 milionu korun bez DPH. Náklady na zpracování projektové dokumentace představují částku 481 tisíc korun,“ upřesnil starosta Svratky František Mládek. Dotační příspěvek může činit až 8,6 milionu korun, přičemž obtok včetně dělicí hrázky vyjde na 2,1 milionu bez daně – tyto práce by měla kompletně pokrýt dotace.
Za předpokladu, že město bude s žádostí o dotaci úspěšné, k vypuštění nádrže by mohlo dojít příští podzim, aby stavební práce začaly počátkem roku 2020.
V rámci revitalizace rybníka dojde k odtěžení vrstvy usazeného sedimentu, který pak bude v maximální možné míře využit na zemědělské půdě. Úpravy zajistí bezpečné převedení zvýšených a povodňových průtoků, zlepšení akumulační schopnosti území či zadržení vody v krajině. „Z hlediska rybářského svazu by byl obtok vhodný, neboť rybník je v současné době místem, kde se množí dravé ryby, především štiky a okouni, které negativně ovlivňují složení rybího společenstva v řece Svratce. Nyní je však prioritou získat potřebnou dotaci a najít vhodnou lokalitu na uložení vytěženého sedimentu,“ doplnil starosta.