Tři Studně, tri studne, aktuality, bioodpad, sběrný dvůr
Rainbow page separator

Ve Třech Studních otevřeli sběrný dvůr

Neděle, 12. Květen 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERATři Studně / Sběrný dvůr byl zprovozněn v areálu čistírny odpadních vod ve Třech Studních. Byl vybudován za přispění dotačních prostředků Evropské unie.

„Celkové náklady vyšly na 1 658 644 korun, přičemž dotace z Fondu soudržnosti činila 1 407 297 korun, dotace Státního fondu Životního prostředí 82 782 korun a vlastní zdroje obce Tři Studně byly 168 564 korun,“ upřesnil starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Účelem sběrného dvora je poskytnout obyvatelům a podnikatelům v obci i v okolních spádových vsích kvalitní služby v oblasti nakládání s odpady a ekologicky provozovat odpadové hospodářství v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Ve sběrném dvoře o kapacitě 250 tun za rok stojí kontejnery na kovový odpad, objemný odpad, stavební suť, sklo barevné a bílé a eternit. Pod ocelovým přístřeškem jsou umístěny kontejnery pro bioodpad, elektrošrot, nebezpečný odpad, textil, plasty a papír, samostatná plocha slouží pro skladování použitých pneumatik.

Dvůr je vybaven váhou pro kontrolu množství přivezeného odpadu a zázemím pro obsluhu. Otevřeno je třikrát týdně, ve středu a v pátek od 15 do 17 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.