Rainbow page separator

Ve Velké Losenici projednají změnu územního plánu

Pondělí, 22. Únor 2016

Velká Losenice

Velká Losenice / Veřejné projednávání připraveného návrhu třetí změny územního plánu Velké Losenice se uskuteční v úterý 23. února od 15 hodin v zasedací místností velkolosenického obecního úřadu.
„Dotčené osoby mohou ve lhůtě sedmi dnů ode dne veřejného projednání, to je do 1. března, písemně uplatnit svoje připomínky nebo námitky,“ uvedl starosta Velké Losenice Miloslav Černý.
Až do 1. března je rovněž návrh změny číslo III. územního plánu vystaven k nahlédnutí ve žďárském městském úřadu, odboru rozvoje a územního plánování, i na internetových stránkách Velké Losenice.22