Velká Losenice, čistička
Rainbow page separator

Ve Velké Losenici rekonstruují čističku

Čtvrtek, 17. Červenec 2014

Velká Losenice / Jednou za dva týdny jsou v plánu kontrolní dny související s rekonstrukcí čistírny odpadních vod ve Velké Losenici. Na stavební akci došlo po několikaletých snahách obce a stavební společnost, která vzešla z výběrového řízení na dodavatele, čističku zrekonstruuje za 15,9 milionu korun bez DPH.
Původní budovy komplexu byly demontovány, operativně dochází k drobným úpravám projektu, případné vícenáklady na sebe podle vedení obce bere dodavatel stavby.
Velká Losenice ve spojitosti se zahájením rekonstrukce tamní čistírny odpadních vod rovněž požádala o časově omezené rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. Voda vypouštěná do potoka se hrubě čistí a provádí se řada odběrů a následných kontrol.