Rainbow page separator

Ve Veselí začnou opravovat kanalizaci, pak dojde na silnici

Pátek, 25. Prosinec 2020

Nové Veselí / Na jaře začne v městysi rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dolní, což je zároveň i hlavní stavební akce plánovaná pro příští rok. „V podstatě jde o pokračování rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Na Městečku, která se uskutečnila v roce 2019. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a realizace by měla být zahájena v dubnu příštího roku. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, městys se bude na stavbě finančně podílet ve výši třiceti procent z dodavatelské ceny,“ vyjádřil se starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Po provedení rekonstrukce Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina v této části provede obnovu povrchu silničního povrchu, a to až po okružní křižovatku na novém silničním obchvatu městyse. Součástí rekonstrukčních prací se stane i výměna silničních obrub a oprava některých chodníků v dotčené lokalitě.