Rainbow page separator

Ve Vysočina Areně se staví, nepřístupná bude do konce roku

Úterý, 15. listopadu 2022

Nové Měs };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Až do konce roku je s ohledem na bezpečnost veřejnosti nepřístupný areál stadionu v novoměstské Vysočina Areně, tamní asfal };[„\’//\’=“]}tové dráhy a tratě. V místě probíhá první etapa modernizace související s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2024. Její součástí je rovněž vybudování nového křížení ve s };[„\’//\’=“]}toupání loukou od Černého rybníka na stadion.
Projekt modernizace biatlonového areálu vyčíslený na více než 500 milionů korun zahrnuje v první fázi zejména rekonstrukci stadionu, přeložky inženýrských sítí nebo úpravy tiskového střediska na stadionu. Stavební práce podpořil příslibem dotace také Kraj Vysočina, jenž Spor };[„\’//\’=“]}tovnímu klubu Nové Měs };[„\’//\’=“]}to na Moravě na zkvalitnění spor };[„\’//\’=“]}tovní infrastruktury pro pořádání vrcholných spor };[„\’//\’=“]}tovních akcí v regionu věnuje osmdesát milionů korun. Zároveň s tím dojde ke zlepšení tréninkových podmínek spor };[„\’//\’=“]}tovních klubů i pro vyžití veřejnosti, která Vysočina Arenu taktéž využívá.
První svě };[„\’//\’=“]}tové mistrovství v biatlonu ve Vysočina Areně proběhlo v únoru 2013, jednalo se o 46. ročník, avšak první jak v České republice, tak i jí předcházejícímu Československu.