Rainbow page separator

Ve Žďáře apelují na obyvatele, aby důsledně šetřili vodou

Úterý, 17. Červenec 2018

Žďár nad Sázavou / K dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových a podzemních vod při pokračujícím suchu může přistoupit žďárský městský úřad. Odběr vody pomocí technického zařízení, například na zalévání zahrad či napouštění bazénů, je totiž možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu.
Zatím je doporučeno hospodárné užívání povrchové a podzemní vody a zároveň i vody z vodovodu, což znamená omezení její spotřeby při napouštění bazénů, zalévání, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch, ale také při mytí aut i ostatních činnostech nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Pitnou vodu je třeba využívat pouze pro osobní potřebu, k pití a hygieně a pro hospodářská zvířata.