Rainbow page separator

Ve Žďáře apelují na obyvatele, aby důsledně šetřili vodou

Úterý, 17. července 2018

Žďár nad Sázavou / K dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových a podzemních vod při pokračujícím suchu může přis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupit žďárský městský úřad. Odběr vody pomocí technického zařízení, například na zalévání zahrad či napouštění bazénů, je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu.
Zatím je doporučeno hospodárné užívání povrchové a podzemní vody a zároveň i vody z vodovodu, což znamená omezení její spotřeby při napouštění bazénů, zalévání, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch, ale také při mytí aut i ostatních činnostech nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Pitnou vodu je třeba využívat pouze pro osobní potřebu, k pití a hygieně a pro hospodářská zvířata.