Rainbow page separator

Ve Žďáře budou oceňovat obyvatele medailemi

Pátek, 30. května 2014

Žďár nad Sázavou / Medailemi za dlouhodobé zásluhy budou nově oceňováni někteří obyvatelé Žďáru nad Sázavou. V současné době podle žďárské starostky Dagmar Zvěřinové k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to kroku chybí už jen přesná pravidla udělování ocenění.
„Sešlo se nám několik návrhů, abychom ocenili lidi, kteří pro měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to dlouhodobě něco dělají a nějakým způsobem se zasloužili o jeho rozvoj. Nakonec bylo rozhodnu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, že ročně budou medailí odměněny čtyři zajímavé osobnosti – vždy po jedné v kategoriích veřejný život, vzdělávání, kultura a sport,“ uvedla Zvěřinová.
Podobného ocenění se dočkali někteří obyvatelé Žďáru už před deseti lety, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to u příleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tosti 10. výročí zapsání kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tového kulturního dědictví UNESCO. Le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos, při 20. jubileu zápisu žďárské památky, se už ale nebude jednat o výjimečnou akci radnice.
„Medaile za zásluhy bychom chtěli udělovat obyvatelům města každý rok. Maximálně může jít o čtyři osobnosti ročně, ale může jich být i méně, pokud například v některém roce nebude v příslušné kategorii nikdo nominován,“ dodala Zvěřinová.

Fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to: [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografie-z-rc-mikrokopteru/“ target=“_blank“>Letecké fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografie z RC mikrokopteru