Rainbow page separator

Ve Žďáře chtějí vyzkoušet ošetření silnic a chodníků solankou

Čtvrtek, 19. listopadu 2020

Žďár nad Sázavou / Ošetření některých komunikací v rámci zimní údržby solankou hodlají vyzkoušet pracovníci nových žďárských technických služeb. Ty začaly fungovat letos coby součást společnosti SATT.
Směs vody a soli je levnější i šetrnější k životnímu prostředí, ale také méně ničí spodní části automobilů nebo obuv chodců. Na ošetření stejné plochy stačí čtvrtinové množství soli oproti klasickému posypu a solanka je taktéž účinnější v nízkých teplotách. Pokud se tento typ ošetření místních komunikací při zimní údržbě ve Žďáře osvědčí, rozšíří se jeho používání i na další plochy ve městě.
Nová divize technických služeb spadající pod firmu SATT, v níž žďárská radnice vlastní sto procent akcií, má zajistit zlepšení managementu zakázek a služeb, dispečerskou službu a obecně rychlejší reakce například právě v souvislosti se zimní údržbou. Zhruba od poloviny letošního roku začaly technické služby zajišťovat nejdříve údržbu zeleně mimo sečení, pak i údržbu místních komunikací. V dalších letech se má postupně přidávat sečení travnatých ploch, správa veřejného osvětlení, technická správa budov města či správa dětských hřišť a městského mobiliáře. Tímto způsobem chce žďárská radnice navázat na činnost technických služeb města, které zanikly v 90. letech.