Rainbow page separator

Ve Žďáře chtějí zlepšit podmínky pro cyklisty

Neděle, 18. Září 2016

Pruh pro cyklisty - ulice Neumannova Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Cyklotrasy a cyklostezky ve městě i další možnosti zkvalitnění nemotorové dopravy plánuje řešit při diskusi s občany žďárská radnice. Akce by se měla uskutečnit začátkem listopadu. V současně době si někteří cyklisté stěžují, že se po frekventovaných silnicích ve Žďáře jezdit bojí, a chodci zase brojí proti jezdcům na kolech, kteří neoprávněně projíždějí po chodnících. „Cyklodoprava ve městě je jednou z priorit radnice. Čím více lidí bude jezdit ve městě na kole, tím lépe. Je ale pravda, že ne všude je infrastruktura pro pohyb cyklistů vhodně připravena. Velice často se setkáváme se stížnostmi na chování cyklistů, kteří bezohledně využívají pěší komunikace,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.
Podle jejích slov město aktuálně připravuje projekt, který by měl řešit napojení čtvrtí Klafar a Stalingrad na páteřní cyklostezku a rovněž zajištění místní části města Stržanov pro bezpečnou nemotorovou dopravu. „Tento velký projekt bude usilovat o financování z Integrovaného regionálního operačního programu,“ doplnila mluvčí.