Rainbow page separator

Ve Žďáře hledají sedmého bezpečnostního asistenta k přechodům

Středa, 7. června 2017

Asistent v dopravě Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Sedmého bezpečnostního asistenta, který by ráno, když jdou děti do školy, dohlížel u „zebry“ na jejich bezpečné přecházení, hledá žďárská radnice. „Potřebujeme ještě obsadit přechod pro chodce u zámku v Santiniho ulici,“ přiblížil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. Asistenti, kteří se rekrutují z řad seniorů a svoji činnost vykonávají za smluvní plat, ve dny školního vyučování hodinu dohlížejí na přechody, které se obvykle nacházejí v blízkosti jejich bydliště.
Bezpečnostní asistenti v současné době asistují na přechodech pro chodce v ulicích Brodská, Revoluční a Studentská a dále také u tří přechodů v ulici Neumannova. První dva asistenti, kteří jsou vybaveni speciálním reflexním oblečením, se u žďárských frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných přechodů pro chodce objevili v květnu 2015.