Rainbow page separator

Ve Žďáře oslaví 300 let od vysvěcení poutního kostela

Čtvrtek, 3. února 2022

Žďár nad Sázavou / Program související s letošním 300. výročím vysvěcení poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře připravuje žďárská radnice. Současně 3. února také uplynulo 345 let od narození jeho stavitele, významného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Žďár při příležitosti oslav hodlá mimo jiné nechat nasvítit vnější okruh kolem Zelené hory, na níž památka zapsaná na seznamu UNESCO stojí.
V souvislosti s plánovanými oslavami město rovněž podpořilo půjčkou ve výši dvě stě tisíc korun spolek Putování za Santinim, pomocí které nevýdělečný spolek předfinancuje kulturní akci, na kterou získal příslib krajské dotace.
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého byl vybudován ve stylu takzvané barokní gotiky a vznikl v letech 1719-1722. Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je od roku 1994. Loni byl „znovuotevřen“ a představen veřejnosti po několik let trvající rekonstrukci exteriéru i interiéru za třiačtyřicet milionů korun, po níž svatostánek vypadá jako v době svého vzniku. Následovat bude ještě rekonstrukce obvodového ambitu kostela.