Rainbow page separator

Ve Žďáře plánují vylepšit městskou hromadnou dopravu

Pondělí, 2. Únor 2015

Žďár nad Sázavou / Vylepšit fungování městské hromadné dopravy plánuje žďárská radnice. K tomuto účelu již vznikla pracovní skupina. Smyslem vylepšení je příprava optimalizace MHD, aby byla schopna obsloužit celý Žďár, protože v současné době autobusové linky nejezdí například do rychle se rozrůstající čtvrti Klafar.
„Kromě řešení dopravy na Klafaru bychom rovněž rádi zjednodušili systém co do počtu linek MHD, případně se také dostali k označení linek pouze čísly, nikoliv čísly a písmeny,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Další snahou při „přestavbě“ žďárské MHD je řešení jejího napojení na jiné typy hromadné přepravy. Týká se to některých nejvíce využívaných autobusových linek a rovněž vlakových spojů, například rychlíků jezdících na trase mezi Brnem a Prahou.
Veškeré výstupy z činnosti pracovní skupiny, která se bude zabývat optimalizací žďárské MHD, budou prodiskutovány nejenom se zastupiteli, ale i s obyvateli Žďáru. Konkrétní návrhy na změny v MHD mají být připraveny do podzimu.