Rainbow page separator

Ve Žďáře podepsali smlouvu o daru na artroskopickou věž

Pondělí, 17. Srpen 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě

Žďár nad Sázavou / Smlouvu o daru v rámci projektu Naše nemocnice, která zahrnuje finanční dar novoměstské nemocnici ve výši 530 tisíc korun, podepsal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil s ředitelkou nemocnice Věrou Palečkovou.
Peníze budou použity na pořízení nové artroskopické věže, která začne koncem roku sloužit v ortopedickém oddělení novoměstské nemocnice. Zařízení nahradí stávající zastaralou věž, která už má „odslouženo“ dvanáct let.
Žďárská radnice na pořízení věže nemocnici věnovala tři sta tisíc korun a dalších 230 tisíc korun činí příspěvek některých žďárských firem. Ty peníze městu poskytly formou účelového daru s tím, že je radnice společně i se svým třistatisícovým příspěvkem věnuje nemocnici.
„Žďár sice nemocnici nemá, nicméně jsme chtěli ukázat, že tu novoměstskou bereme jako svoji,“ konstatoval iniciátor projektu a současně i žďárský radní Radek Černý.
Soutěž na dodavatele technického zařízení bude podle ředitelky Věry Palečkové vypsána v září. „S dodávkou přístroje počítáme v listopadu,“ uvedla ředitelka.
Přístroj pro artroskopické operace umožňuje chirurgům operovat klouby miniinvazivní metodou – bez toho, aby museli provést rozsáhlý zákrok. Tím dochází mimo jiné ke zkrácení doby hojení, takže pacient se může dříve navrátit do běžného života.