Rainbow page separator

Ve Žďáře preferují fungování dvou dopravních systémů

Středa, 21. září 2022

Žďár nad Sázavou / Žďárská městská hromadná doprava (MHD) zatím nebude začleněna do krajského systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). Důvodem jsou nedořešené tarifní, technické a provozní náležitosti krajského přepravního systému. Do budoucna podle vedení města propojení s VDV nastat může, nicméně Žďár opakovaně požaduje, aby kraj umožnil i propojení žďárské MHD včetně vlaků do Brna s Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje (IDS JMK). Spádovost Žďáru k Brnu je u územně roztříštěného Kraje Vysočina přirozená, a to ještě z dob, kdy byl žďárský okres součástí Jihomoravského kraje a Kraj Vysočina neexistoval. „Spádovost Žďáru k Brnu je přirozená, řada Žďáráků i lidí z okolí do Brna jezdí. Není důvod, proč by na území města nemohly fungovat dva systémy. Velmi mě mrzí dlouhodobě odmítavý postoj kraje k tomu, aby Žďár byl součástí IDS-JMK. Je to proti zájmům občanů Žďáru. Naprázdno vyšla i iniciativa, kterou jsme společně vyvíjeli s Novým Městem, Bystřicí a Třebíčí,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.
Na trase Brno – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem – Lísek začala od září jezdit nová autobusová linka, nicméně nikoliv ve spolupráci obou sousedících krajů a zařazená do krajských dopravních systémů, nýbrž komerční, kterou zajišťuje Dopravní podnik města Brna. Linka nabízí ve všední dny pět párů spojů a v provozu je i o nedělích a ve svátky. Její fungování se bude odvíjet od poptávky cestujících po této službě.