Rainbow page separator

Ve Žďáře přibudou kontejnery na použitý olej

Pátek, 18. března 2016

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Svoz použitých olejů a tuků hodlá zahájit žďárská radnice. Během jarních měsíců bude ve městě rozmístěno dvacet popelnic o objemu 240 litrů na sběr použitých olejů a tuků z domácností. Ty zatěžují městskou kanalizaci, ale naopak mohou být využity v bioplynové stanici. Použitý olej je před umístěním do kontejneru třeba nalít do plastové lahve, pevně uzavřít a pak láhev vhodit do příslušné nádoby. Seznam míst, kde budou kontejnery na olej rozmístěny, bude zveřejněn na webových stránkách žďárské radnice.
V dubnu ve městě přibudou další kontejnery na papír o objemu 1100 litrů s horním výsypem. Mají zabránit hromadění odpadů v okolí kontejnerů, protože tyto nádoby umístěné v loňském roce na pěti místech ve městě se osvědčily. Dalších pět kontejnerů najde své místo u separačních nádob v ulicích Purkyňova, Palachova, Libušínská a Studentská.
Žďárská radnice v příštích týdnech počítá také s rozmístěním dalších kontejnerů společnosti Asekol na vysloužilé drobné elektrozařízení.