Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, odpad, bioodpad
Rainbow page separator

Ve Žďáře přibývá vytříděného bioodpadu

Středa, 10. Duben 2013

Žďár nad Sázavou / Pokud mají další obyvatelé Žďáru nad Sázavou zájem se připojit k systému sběru biologicky rozložitelných materiálů z rodinných i bytových domů, smlouvu o bezplatné výpůjčce „biopopelnice“ mohou uzavřít ve žďárském městském úřadu. Svoz bioodpadu je zdarma. Ke konci roku 2012 bylo ve městě rozmístěno celkem 736 „biopopelnic“ pro rodinné domky a 120 kusů „biokontejnerů“ pro bytové domy.

Pro město je tento systém třídění odpadů výhodný, šetří mu finance. Za uložení tuny odpadu na skládce komunálního odpadu totiž platí Žďár 850 korun, zatímco při likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v bioplynové stanici zaplatí za odvoz bioodpadu 300 korun za tunu.

Systém třídění bioodpadu ve Žďáře nad Sázavou funguje čtvrtým rokem. Zatímco v roce 2010 se podařilo vytřídit 135 tun biologicky rozložitelného odpadu pro bioplynovou stanici, v roce 2012 to už bylo 1586 tun.