Rainbow page separator

Ve Žďáře připravují zápisy do mateřských školek

Pondělí, 8. Únor 2016

Žďár nad Sázavou / Zápisy do mateřských školek pro následující školní rok připravují ve Žďáře. Ty se uskuteční ve třech etapách. Od 17. do 18. března si mohou rodiče v každém zařízení od 8 do 11 hodin vyzvednout přihlášku, přičemž v tyto dny si rovněž mohou zvolenou školku prohlédnout.
Sběr vyplněných žádostí o přijetí se bude konat ve dnech 6. až 7. dubna ve školce v Okružní ulici, jedná se o administrativní jednání, takže je doporučován příchod bez dětí. Do tří týdnů od zápisu bude ve školkách i na webu vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení. K zápisu rodiče přinesou průkaz totožnosti, očkovací průkaz a rodný list dítěte.
Jako první jsou do školek přijímáni předškoláci a děti s odloženou školní docházkou, pro celodenní pobyt ve školce platí pořadí od nejstaršího po nejmladšího, a to podle kapacity zařízení. Děti mladší tří let věku zaměstnaných rodičů, kteří je chtějí přihlásit k celodenní docházce, musí být narozeny nejpozději do prosince 2013. Přednostně jsou do školek přijímány děti s trvalým bydlištěm ve Žďáře, také sourozenci starší tří let věku již přijatých žďárských dětí. Dítě rovněž musí splňovat podmínky povinného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví.