Rainbow page separator

Ve Žďáře příští týden vypukne jarní úklid

Neděle, 30. Březen 2014

Žďár nad Sázavou / Od 3. do 17. dubna žďárská radnice na území města zorganizuje jarní úklid. Ten začne ve dnech 3. až 5. dubna svozem nebezpečného odpadu. Při něm je možné odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků a ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly znečištěné škodlivinami.
Kompletní elektrospotřebiče, které již svým majitelům dosloužily, budou odevzdány ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekompletní elektrospotřebiče naopak musí být zlikvidovány na skládce nebezpečného odpadu. Obyvatelé města mohou tyto odpady předávat přímo na jednotlivých stanovištích svozu, jejichž seznam je společně s časovým harmonogramem zveřejněn na webu žďárské radnice.
V době od 7. do 17. dubna budou ve Žďáře nad Sázavou a v jeho místních částech rozmístěny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Odpad skončí na skládce v Ronově, zeleň pak ve žďárské bioplynové stanici.