Rainbow page separator

Ve Žďáře proběhne deratizace, lidé si mají ohlídat děti i psy

Středa, 9. října 2019

Žďár nad Sázavou / Celoplošnou deratizaci města v říjnu chystá žďárská radnice. Uskuteční se od pondělí 14. do pondělí 21. října, a to včetně sběru uhynulých hlodavců. Akci zajistí technická správa budov města a provede specializovaná firma.
Aby byla plošná deratizace co nejúčinnější, je nutná součinnost mezi deratizátory a vlastníky či správci objektů, především se to týká umožnění vstupu pracovníků do všech prostorů, kam budou nástrahy umístěny. Majitelé rodinných domů, již mají o deratizaci rovněž zájem, se mohou hlásit na telefonním čísle 603 393 466.
Zvýšenou pozornost je třeba v době provádění plošné deratizace věnovat malým dětem, aby se jim při pohybu po veřejných prostranstvích jedovaté nástrahy nedostaly do rukou, a taktéž domácím zvířatům. Ta by v žádném případě neměla být venčena bez dozoru a vodítka, aby nástrahu, případně uhynulého hlodavce nezkonzumovala. Za předpokladu, že lidé najdou mrtvé myši či potkany, měli by nález obratem ohlásit deratizační firmě.